Nedávno jsem cosi hledal na protilehlém konci Prahy. Nenašel jsem to, ale nelitoval jsem. Historické jádro vsi s bývalými statky, hospodářskými budovami a kostelíkem zůstalo z velké části zachováno a rozhodně stojí za shlédnutí. Až jednou v neděli nebudete mít kam na procházku jít, vemte děti a psi a jděte na procházku po této vsi, která je dnes součástí Prahy 9.
Jestli vám snad vrtá hlavou, co je to na posledních obrázcích, pak vězte, že jsou to vodárenské věže. Stará je zděná a nová je dvojitá, kovová a modrá.
© This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info