Dejvické domy

Název

Dejvická sokolovna

Index článku 1003712
Městský obvod Praha 6
Městská část Praha 6
Kat. území Dejvice čp. 181
Na mapěklikni zde
UliceBubenečská 4
Vedlejší adresyBubenečská 2
Dejvická 2/181, Pod kaštany 1/181
Před stavbou domu1885 - založen Sokol Střešovice, kam docházeli i cvičení chtiví občané Dejvic
1887 - Sokol Střešovice přejmenován na Sokol ve Střešovicích - Dejvicích
4.3.1888 - v restauraci U Hrdličků nedaleko Hadovky založen samostatný Sokol Dejvice. Prvním starostou Jan Škván, sládek v Dejvicích
7.10.1888 - první veřejné vystoupení žáků spojené s posvícením
1891 - dejvičtí Sokolové se zúčastňují Jubilejní výstavy i II. všesokolského sletu v Královské oboře (206 jednot, cca 2300 mužů, z toho 16 z Dejvic)
1898 - dejvický Sokol přijal patronát nad Sokolem v Louce u Litvínova (tj. na území s českou menšinou)
30.8.1896 - sepsány stanovy pro vybudování nové sokolovny
1896 - cvičí se zatím v restauraci U zlatého papouška v Hennerově ulici (dnes ulice V Brusce), občas v hostinci Na Kotlářce
1905 - v přístavbě hostince U krále Jiřího v čp. 181 postavena nová tělocvična. Ta se stala novým sídlem dejvického Sokola
1.4.1908 - scháleny stanovy ženského odboru dejvického Sokola
1911 - dejvický Sokol má již přes 200 členů
1. sv. - [tlum činnosti
24.11.1915 - rozhodnutím rakousko-uhersk-ho ministerstva vnitra rozpuštěna $eská obec sokolská
1921 - zakoupen od manželů Müllerových dům čp. 181 za více než 1 mil. Kč. Zaplacen v hotovosti a z půjček.
Příslušenství 1925 - provedena adaptace domu čp. 181 na sokolovnu. Postavena tělocvična (293 m2) a jeviště, pod ním sklad tělocvičného nářadí, sociální zázemí
27.12.1925 - slavnostní otevření sokolovny
19.4.1931 - založena nová pobočka dejvického Sokola na Hanspaulce. Tělocvičnu měla v hostinci U Hendlů u kostela sv. Matěje
22.1.1933 - hanspaulská pobočka se osamostatňuje
za 2. sv. - činnost Sokola zastavena, dejvická sokolovna slouží jako protiletecký kryt a sklad nábytku konfiskovaného Židům
po 2. sv. - devastovaná sokolovna opravena
1952 - zrušen Sokol, majetek přešel pod ROH
2000 - obnovený dejvický Sokol má více než 1000 členů

1937-1938 - Václav Bečvář, kronikář dejvického Sokola; sepsal kroniku prvních 50 let Sokola v Dejvicích (555 stran strojopisu)
Historie domu březen 1925 - Richard Klenka rytíř z Vlastimilu, architekt a profesor UMPRUM; projekt úpravy domu čp. 181 pro potřeby dejvického Sokola
Literatura
Hrubeš Josef, Hrubešová Eva
Pražské domy vyprávějí ... VII
Academia, nakladatelství Akademie věd ČR
2001

Související odkazy
http://www.praha1929.cz/praha/dejvice.html
http://www.praha6.cz


   © This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Langweil.info «» Prago.info
   Aktualizováno 30.12.2005